Diakonie

Het woord diaken wordt pas voor het eerst genoemd in het Nieuwe Testament. Het is afgeleid van Griekse woorden als ‘Diakonia’ (= dienst) en ‘Diakonos’ (=dienaar). In de oorspronkelijke gemeente was een diaken iemand, die een helpende, praktische functie had. Jezus zelf stelt het dienen centraal: ‘Ik ben niet gekomen om bediend te worden, maarContinue Reading

Ouderlingen

Ouderlingen maken deel uit van de kerkenraad en sturen het wijkteam aan. Samen met het wijkteam leggen ze bezoeken af in de wijk en zijn waar mogelijk aanwezig bij doop-, trouw-, en rouwdiensten uit de wijk. Elke maand bezoeken zij de kerkenraadsvergadering en ze maken deel uit van het ouderlingenpastoraat o.l.v. de predikant. Het isContinue Reading

Wijkindeling

De Gemeente is ingedeeld in acht wijken. Elke wijk heeft een ouderling, een diaken en aantal contactpersonen. Bezoekwerk voor de jeugd kan men doorgeven aan de jeugdambtsdragers: Maarten Vetker of Lotte Reinders Wijk 1 Straten: Poolster, Capellastraat, Noorderkrooon, Andromedastraat, Molenweg, Lutteresweg Ouderling: Wout Ballast  tel:571262 Diaken: Klaas Meerlo Contactpersonen: Mini Salomons-Amsink, Dinie Theisens-Stegeman en DinekeContinue Reading

Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters draagt zorg voor alle stoffelijke aangelegenheden van de kerkelijke gemeente, voor zover niet van diaconale aard. De verantwoordelijkheid hiervoor heeft de kerkenraad aan het college gedelegeerd. Het college is beperkt in haar bevoegdheden en overlegt voor die zaken waartoe zij niet bevoegd is met de kerkenraad. Het college van kerkrentmeesters werktContinue Reading

ANBI PG De Krim

A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse Gemeente De Krim RSIN / Fiscaal nummer: 821807729 Website adres: www.pgdekrim.nl E-mail: scriba@pgdekrim.nl Adres: Parallelweg 39 Postcode: 7782 PE Plaats: De Krim Postdres: Parallelweg 39 Postcode: 7782 PE Plaats: De Krim   De Protestantse gemeente te De Krim is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland.Continue Reading

ANBI Diakonie

A. Algemene gegevens Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente De Krim RSIN/Fiscaal nummer: 824138570 Website adres: www.pgdekrim.nl E-mail: scriba@pgdekrim.nl Adres: Parallelweg 39 Postcode: 7782 PE Plaats: De Krim Postadres: Parallelweg 39 Postcode: 7782 PE Plaats: De Krim   De Protestantse gemeente te De Krim is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk inContinue Reading

Preekrooster

Januari 2019 Datum Tijd Dienst Dominee / Voorganger Uit 01 11:00 uur Nieuwjaarsdag  mevr. W v.d. Scheer De Krim 06 10:00 uur dhr. W. Kelder Hoogeveen 13 10:00 uur HA ds. G. Rohaan De Krim 20 10:00 uur Jeugddienst kandidaat Y Breemes Rijssen 27 10:00 uur ds. G. Heinen Dalfsen Februari 2019 Datum Tijd DienstContinue Reading

Oppasrooster

Januari 2020 Datum Tijd Oppassers 05 10:00 uur Astrid Smit en Gerrie Noorland 12 10:00 uur 19 10:00 uur 26 10.00 uur Februari 2020 Datum Tijd Oppassers 02 10:00 uur 09 10:00 uur 16 10:00 uur 23 10:00 uur Maart 2020 Datum Tijd Oppassers 01 10:00 uur 08 10:00 uur 15 10:00 uur 22 10:00 uurContinue Reading