Nieuwe predikant voor P.G. De Krim 19 nov.

Nieuwe predikant voor PG De Krim
Kandidaat Geertje Broekman – Groenveld wordt de nieuwe predikant van de Protestantse Gemeente
in De Krim. Op D.V. zondag 19 november om 15.00 uur is de bevestigings- en intrededienst in de
Protestantse Kerk in De Krim.
De gemeente in De Krim is een half jaar vacant geweest en is dankbaar en blij zo snel een opvolgster
voor dominee Rohaan te hebben gevonden. Voor kandidaat Broekman is De Krim de eerste
gemeente. Zij wordt daarom 19 november ook bevestigd in het ambt van dominee. Ze wordt voor
40% verbonden aan de gemeente. U bent van harte welkom om deze dienst bij te wonen.

 

 

De Toren – Nieuwe predikant voor PG De Krim