Kerst vieren we natuurlijk samen

Ook dit jaar ben je weer van harte welkom om het feest van de geboorte van Jezus te vieren bij ons in de kerk. Op zaterdagavond 24 december is er een Kerstavonddienst en buiten is alles sfeervol in kerststijl gebracht met een levende kerststal, warme chocolademelk met een traktatie. Vanaf 19.45 uur zingen we kerstliedjesContinue Reading

Kerkbalans 2017

Als gemeenteleden maakt u met uw bijdrage het werk van onze gemeente mogelijk. Daar zijn we u zeer dankbaar voor, want onze gemeente kan niet zonder uw gift. De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn weer in volle gang. Het thema van de actie is dit jaar: ‘Mijn kerk verbindt’. In de tweede helft vanContinue Reading

Zingen op kerstavond

Op kerstavond is er voor de dienst een levende kerststal en ik ben opzoek naar zangers en zangeressen die bij de stal willen zingen van 19.30 – 20.00 uur. We repeteren hiervoor twee keer en dat is op maandag 19 december om 18.30 uur en op dinsdag 20 december om 20.30 uur. Het is deContinue Reading

Cantorij

  In 2005 is de cantorij in De Krim opgericht en staat sindsdien onder leiding van dirigent Marije Bos. De cantorij heeft, naast ondersteuning van de gemeentezang en het aanleren van nieuwe liederen, voornamelijk een liturgisch doel.  De cantorij bestaat uit zangers en zangeressen die samen de goede boodschap over Jezus en God willen uitdragen.Continue Reading

Gospelkoor Joy!

Gospelkoor JOY! bestaat in 2016 ongeveer 11 jaar. Er is geen oprichtingsdatum, omdat wij zijn ontstaan uit een gelegenheidskoortje van de kerk. De jeugddienstcommissie destijds zocht naar een andere invulling van een jeugddienst en kwam op het idee met eigen gemeenteleden (van toen nog Gereformeerde en Hervormde kerk) de minimusical ‘Deeltijd’ in te studeren. DezeContinue Reading

Nieuwsbrieven

September 2021 Gemeentenieuws 5 september 2021 Gemeentenieuws 12 september 2021 Gemeentenieuws 19 september 2021   Augustus 2021 Gemeentenieuws 22 augustus 2021 Gemeentenieuws 29 augustus 2021     Juli 2021 Gemeentenieuws 4 juli 2021 Gemeentenieuws 11 juli 2021 Gemeentenieuws 18 juli 2021       Juni 2021 Gemeentenieuws 6 juni 2021 Gemeentenieuws  13 juni 2021 Gemeentenieuws Continue Reading

Diakonie

Bankrekening: Diaconie PG De Krim, NL 22RABO0333700805   Het woord diaken wordt pas voor het eerst genoemd in het Nieuwe Testament. Het is afgeleid van Griekse woorden als ‘Diakonia’ (= dienst) en ‘Diakonos’ (=dienaar). In de oorspronkelijke gemeente was een diaken iemand, die een helpende, praktische functie had. Jezus zelf stelt het dienen centraal: ‘IkContinue Reading

Ouderlingen

Ouderlingen maken deel uit van de kerkenraad en sturen het wijkteam aan. Samen met het wijkteam leggen ze bezoeken af in de wijk en zijn waar mogelijk aanwezig bij doop-, trouw-, en rouwdiensten uit de wijk. Elke maand bezoeken zij de kerkenraadsvergadering en ze maken deel uit van het ouderlingenpastoraat o.l.v. de predikant. Het isContinue Reading

Wijkindeling

De Gemeente is ingedeeld in acht wijken. Elke wijk heeft een ouderling, een diaken en aantal contactpersonen. Bezoekwerk voor de jeugd kan men doorgeven aan de jeugdambtsdragers: Maarten Vetker of Lotte Reinders Wijk 1 Straten: Poolster, Capellastraat, Noorderkrooon, Andromedastraat, Molenweg, Lutteresweg Ouderling: Wout Ballast  tel:571262 Diaken: Vacant Contactpersonen: Mini Salomons-Amsink, Dinie Theisens-Stegeman en Dineke Bunskoek-WolterinkContinue Reading

Kerkrentmeesters

Bankrekening: CVK PG De Krim, NL98RABO0373717660 Het college van kerkrentmeesters draagt zorg voor alle stoffelijke aangelegenheden van de kerkelijke gemeente, voor zover niet van diaconale aard. De verantwoordelijkheid hiervoor heeft de kerkenraad aan het college gedelegeerd. Het college is beperkt in haar bevoegdheden en overlegt voor die zaken waartoe zij niet bevoegd is met deContinue Reading