Beleidsplan

Gemeente zijn:
kernpunten hierin zijn hoe we kunnen blijven bloeien, dus wat goed loopt behouden en
uitdiepen, en de toekomst van de gemeente waarbij we vooral kijken hoe we meer kerk naar buiten
kunnen zijn en meer van ons kunnen laten horen, o.a. d.m.v. het kerkblad en de nieuwsbrief.

Eredienst:
dit zijn de wekelijkse diensten, afgewisseld met bijzondere diensten die door de
Eredienstcommissie worden voorbereid. Hierin hebben we de punten meegenomen die zijn aangegeven op
de laatste gemeenteavond, met b.v. het zingen van de ‘oude liederen’, maar ook de diensten op de
christelijke feestdagen en b.v. de Startzondag. Niet elke dienst hoeft een hoogtepunt te zijn, maar we
blijven zoeken hoe we mensen kunnen bereiken en laten ons inspireren door de diensten die goed gaan,
zoals de dienst in de tent tijdens de feestweek.

Pastoraat:
Hierin spreken we vooral ook over de zorgen die er zijn dat er geen mensen gevonden kunnen
worden voor het bezoekwerk. We zoeken naar een andere organisatie, minder mensen in de kerkenraad,
meer mensen die willen helpen om naar elkaar om te zien, want we vinden het belangrijk om er voor elkaar
te kunnen zijn als dat nodig is. Dat we een predikant nodig hebben is duidelijk, want de ouderwetse
consulent van vroeger bestaat niet meer.

Vorming en toerusting:
dit gaat over de catechese, ouders vinden het belangrijk dat kinderen naar de
catechisatie gaan, de praktijk is dat ze vaak niet komen opdagen omdat ze druk zijn met andere dingen. Er
zijn een aantal dingen die worden voortgezet, zoals het Bijbels Tafelen, maar we zoeken ook naar nieuwe
vormen. Voor vorming en toerusting is een predikant van wezenlijk belang.

Diaconie:
De diaconie houdt zich m.n. bezig met de taken rondom de diensten, maar kijkt ook naar buiten
hoe ze er kunnen zijn voor mensen die in financiële nood verkeren of een lastige thuissituatie hebben. De
Voedselkast i.s.m. Plaatselijk belang is een heel mooi initiatief en laat weer een beetje zien wat we als kerk
willen betekenen voor het dorp.

Kerk en Israël: Hierin hebben we het vooral over het vasthouden van onze christelijke wortels en dat
politiek los moet worden gezien het Bijbelse volk Israël.

Jeugdwerk:
Kernpunt hier is dat we meer moeten inzetten op ontmoeting, niet op kerkgang. We kunnen
mensen alleen uitnodigen voor de kerk, als we zelf warmlopen voor het geloof. Het feit dat we geen
jeugdambtsdragers kinnen vinden zegt hier veel over. We zijn zoekende en misschien moeten we onze
hoop wel meer richten op de club, waar ze de jongeren nog wel weten te vinden. Dit moeten we blijven
vasthouden als iets waardevols en als een kans.

Organisatie en beheer:
Dit punt betreft alle personele- en geldzaken, zoals predikant, organisten en koster,
onderhoud van de gebouwen en hoe we dit allemaal kunnen blijven betalen. Deze commissie draait op
volle sterkte en met een penningmeester die de zaken heel goed op orde heeft, zijn we als gemeente
gezegend. Het beleid is voor de komende jaren een sluitende begroting te kunnen presenteren en met
inzet van vrijwilliger de gebouwen goed te kunnen blijven onderhouden.