Preekrooster 2022

Januari 2022 Datum Tijd Dienst Dominee / Voorganger Uit 02 10:00 uur dhr. A. Nijburg Nieuwleusen 09 10:00 uur ds. R. Wijnsma Emmen 16 10:00 uur mevr. W.v.d.Scheer De Krim 23 10:00 uur Bijzondere dienst dhr. E.Fokkema Twello 30 10.00 uur dhr.W.Kelder Hoogeveen Februari 2022 Datum Tijd Dienst Dominee / Voorganger Plaats 06 10:00 uurContinue Reading

Preekrooster

Januari 2021 Datum Tijd Dienst Dominee / Voorganger Uit 01 11:00 uur Nieuwjaarsdag  dhr. W. Kelder Hoogeveen 03 10:00 uur ds. P. Lindhout Dedemsvaart 10 10:00 uur ds. J.A. Wegerif Nijverdal 17 10:00 uur H.A ds. G. Rohaan De Krim 24 10:00 uur Bijzondere dienst ds. A. v.d. Spek Zwartsluis 31 10.00 uur ds. K.Continue Reading

Diakonie

Bankrekening: Diaconie PG De Krim, NL 22RABO0333700805   Het woord diaken wordt pas voor het eerst genoemd in het Nieuwe Testament. Het is afgeleid van Griekse woorden als ‘Diakonia’ (= dienst) en ‘Diakonos’ (=dienaar). In de oorspronkelijke gemeente was een diaken iemand, die een helpende, praktische functie had. Jezus zelf stelt het dienen centraal: ‘IkContinue Reading

Ouderlingen

Ouderlingen maken deel uit van de kerkenraad en sturen het wijkteam aan. Samen met het wijkteam leggen ze bezoeken af in de wijk en zijn waar mogelijk aanwezig bij doop-, trouw-, en rouwdiensten uit de wijk. Elke maand bezoeken zij de kerkenraadsvergadering en ze maken deel uit van het ouderlingenpastoraat o.l.v. de predikant. Het isContinue Reading

Wijkindeling

De Gemeente is ingedeeld in acht wijken. Elke wijk heeft een ouderling, een diaken en aantal contactpersonen. Bezoekwerk voor de jeugd kan men doorgeven aan de jeugdambtsdragers: Maarten Vetker of Lotte Reinders Wijk 1 Straten: Poolster, Capellastraat, Noorderkrooon, Andromedastraat, Molenweg, Lutteresweg Ouderling: Wout Ballast  tel: 571262 Diaken: Vacant Contactpersonen: Mini Salomons-Amsink, Dinie Theisens-Stegeman en DinekeContinue Reading

Kerkrentmeesters

Bankrekening: CVK PG De Krim, NL98RABO0373717660 Het college van kerkrentmeesters draagt zorg voor alle stoffelijke aangelegenheden van de kerkelijke gemeente, voor zover niet van diaconale aard. De verantwoordelijkheid hiervoor heeft de kerkenraad aan het college gedelegeerd. Het college is beperkt in haar bevoegdheden en overlegt voor die zaken waartoe zij niet bevoegd is met deContinue Reading

ANBI PG De Krim

A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse Gemeente De Krim RSIN / Fiscaal nummer: 821807729 Website adres: www.pgdekrim.nl E-mail: scriba@pgdekrim.nl Adres: Parallelweg 39 Postcode: 7782 PE Plaats: De Krim Postdres: Parallelweg 39 Postcode: 7782 PE Plaats: De Krim   De Protestantse gemeente te De Krim is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland.Continue Reading

ANBI Diakonie

A. Algemene gegevens Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente De Krim RSIN/Fiscaal nummer: 824138570 Website adres: www.pgdekrim.nl E-mail: scriba@pgdekrim.nl Adres: Parallelweg 39 Postcode: 7782 PE Plaats: De Krim Postadres: Parallelweg 39 Postcode: 7782 PE Plaats: De Krim   De Protestantse gemeente te De Krim is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk inContinue Reading

Preekrooster

Januari 2020 Datum Tijd Dienst Dominee / Voorganger Uit 01 11:00 uur Nieuwjaarsdag  mevr. W v.d. Scheer De Krim 05 10:00 uur dhr. W. Kelder Hoogeveen 12 10:00 uur HA ds. G. Rohaan De Krim 19 10:00 uur Bijzondere dienst dhr. A. Nijburg Nieuwleusen 26 10:00 uur dhr. A. Nijburg Nieuwleusen Februari 2020 Datum TijdContinue Reading

Oppasrooster

Januari 2020 Datum Tijd Oppassers 05 10:00 uur Astrid Smit en Gerrie Noorland 12 10:00 uur Ineke Vetker en Noor Folkers 19 10:00 uur Astrid Smit en Gerrie Noorland 26 10.00 uur Gerda Ballast en Helma Bekkering Februari 2020 Datum Tijd Oppassers 02 10:00 uur Margreet Folkers en Lisette Meesters 09 10:00 uur Clarissa SpangContinue Reading