Diakonie

Bankrekening: Diaconie PG De Krim, NL 22RABO0333700805

 

Het woord diaken wordt pas voor het eerst genoemd in het Nieuwe Testament. Het is afgeleid van Griekse woorden als ‘Diakonia’ (= dienst) en ‘Diakonos’ (=dienaar). In de oorspronkelijke gemeente was een diaken iemand, die een helpende, praktische functie had. Jezus zelf stelt het dienen centraal: ‘Ik ben niet gekomen om bediend te worden, maar om te dienen’.

 

In het christelijk geloof gaat het om ‘God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf’. De gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan geeft duidelijk de diaconale houding weer. Wie is onze naaste en voor wie kunnen wij een naaste zijn? Net als die Samaritaan wil het diaconaat zich richten op de mens in nood!

 

Het diaconaat in onze gemeente is opgezet volgens de Kerkorde van de Protestantse Kerk Nederland. Vrij vertaald komt dit voor ons neer op: Hulp bieden waar nodig is, anderen aanzetten tot het bieden van die hulp en het financiële beheer van de ontvangen gelden.

 

De taken die het college van diakenen zichzelf gesteld heeft kunnen verdeeld worden in een aantal groepen:

– Taken tijdens en rondom de eredienst.
– Taken binnen de kerkelijke gemeente De Krim
– Het financieel beheer van de ontvangen gelden
– Voorlichting
– Werelddiaconaat en Zendingswerk

 

 

De diakenen van onze gemeente zijn

Diaken Wijk Telefoonnummer
Jan Hulter Voorzitter 0524-572426
Vacant Wijk 1
Gerrit Kremer Wijk 2 0524-572111
Bennie Kosse Wijk 3 06-27142184
Vacant Wijk 4
Vacant Wijk 5
Wia Snijders-de Blouw Wijk 6 0524-571712
Alice Kerssies-Alfring Wijk 7 0524-572355
Margien Zomer Wijk 8 (secretaris) 0524-572441
Albertine Janssen Jeugddiaken 06-10301142