Gemeente Groeigroep 9e seizoen

 

 

 

 

Gemeente Groei Groepen seizoen 2018/2019:

“Sterk en moedig als Jozua” –
binnengaan in het beloofde land Dit is de titel van het boekje waar we het seizoen 2018/19 mee aan de slag gaan.
Waar haal je je kracht vandaan? Jozua kreeg de opdracht Kanaän binnen te trekken. Maar daar beginnen de verhalen over Jozua niet. Als jonge man liep Jozua ‘stage’ bij Mozes en leerde het belangrijkste wat hij nodig had. Waar haal je je kracht vandaan voor de strijd? Daarover gaan de eerste Jozuaverhalen. We zien dat Mozes hem leerde de ‘geestelijke wapenuitrusting’ aan te trekken. Maar hoe zit het dan met het geweld dat Jozua gebruikte bij de inname van Kanaän en waardoor veel christenen deze bijbelgedeeltes vaak overslaan? Dat is een belangrijke vraag waaraan we volop aandacht zullen besteden en die we steeds in het perspectief zullen zetten van Jozua’s naamgenoot, Jezus. Jezus overwon de machten en krachten van de duisternis door zijn kruis en opstanding. Hij vestigde zijn koninkrijk niet door geweld maar door zijn Geest. Jozua was een voorloper van Jezus en daarom is het fascinerend om Jozua op de voet te volgen.
Door deel te nemen aan een GGG kun je op een geweldige manier met elkaar oefenen om Jozua en Jezus te volgen als discipelen van het Koninkrijk. Je zult daardoor groeien in je vertrouwen op God en Hem bijzondere dingen zien doen.
Startdatum 8 oktober 2018
Hoofdweg 109 Tijd 13.15 uur
16 keer komen wij in het seizoen 2018/2019 bij elkaar. Om de twee weken. Hiervoor is geen opgave nodig. U bent zo welkom.

Bij voldoende interesse/deelname zal er ook ‘s avonds weer een groep gaan starten.
Informatie of opgave voor de avond bij:
Annette Groen, 572349, groen.annette@gmail.com
Hillie Huijgen, 572219, hilliehg@hotmail.com