Gemeente Groeigroep is begonnen

Het nieuwe kerkelijk seizoen is weer begonnen. Om niet te laat in het seizoen te stoppen, zijn we voor de ‘startzondag’ aan begonnen. Misschien hebt u het al in de kerkkorrels gelezen wat het thema van dit nieuwe seizoen zal zijn. ‘Leven met de Psalmen’. ‘Psalmen zijn als een spiegel. In een spiegel kijk je nauwkeurig naar je uiterlijk, maar in de spiegel van de Psalmen kijk je naar je ziel, en dan met de ogen van God’. De landelijke startdag voor de Gemeente Groei Groepen is al geweest. Daar zijn we met 4 personen naar toe geweest en hebben gehoord waarom ze voor dit thema hebben gekozen. Het was een fijne en bemoedigende dag.

19 september a.s. is de ‘Kennismakingsbijeenkomst‘ geweest.  Misschien voor u die er al eens over gedacht heeft om te kijken wat het is, een gelegenheid om er aan te proeven. Om 13.15 en om 19.30 staat de koffie klaar. Om 13.15 uur bij fam. Veninga, Hoofdweg 109. 19.30 uur, bij fam. De Lange, Posthoornweg 42. Van harte welkom.