Gemeente Groeigroep 20 september

GemeenteGroeiGroep:
Ook wij gaan weer van start met een nieuw winterseizoen, en wel op aanstaande
woensdag 20 september. Deelnemers en belangstellenden zijn om 13.30 uur van harte
welkom aan de Noorderkroon 39. We gaan weer verder met het boekje LEEF JE
GELOOF aan de hand van de brief van Jakobus. We hopen ook de komende tijd weer
fijne en gezegende ontmoetingen met elkaar te hebben.
Voor meer info: Wollie v.d. Scheer – v.d. Hoek (571004).