Gemeente Groeigroep

GemeenteGroeiGroep:

Woensdag 14 september a.s. gaat de GemeenteGroeiGroep van start! Het komend
winterseizoen gaan we ons bezighouden met het thema ‘Leef je geloof!’. Het is de
titel van de nieuwste uitgave van het Evangelisch Werkverband waarin de brief van
Jakobus, de broer van Jezus, centraal staat. Het is de bedoeling dat we aan de
hand van verschillende thema’s met elkaar in gesprek gaan over het leven in
verbinding met geloof. We beginnen om 13.30 uur, in de Horizon. We hopen ook de
komende tijd op goede en gezegende middagen samen. Belangstellenden zijn van
harte welkom!
Voor meer informatie of vragen mag je contact opnemen met: Wollie v.d. Scheer
(tel. 571004).