Gemeenteavond dinsdag 25 oktober

 

Gemeenteavond over beleid op 25 oktober waarin ‘Joy!’ zingt
Op 25 oktober a.s. is er een avond voor onze gemeente in ‘de Horizon’. 25 oktober is al
binnenkort en deze avond is nog niet genoemd in ‘Kerkkorrels’. Toch is het goed deze avond
te houden!
Zoals u al (een paar keer) in Kerkkorrels hebt kunnen lezen, is de kerkenraad zich aan het
bezinnen op ons beleid voor de komende periode. Vragen komen daar bij aan bod als: Hoe geven
we de komende jaren vorm aan ons gemeente-zijn in een veranderende tijd? Hoe
houden we elkaar vast als wetgeving het ons steeds lastiger maakt om gegevens te
delen zoals we dat vroeger gewend waren? Hoe functioneren we als gemeenschap
die in aantal leden afneemt en het werk op minder schouder terecht komt? En ook:

hoe blijven we ons verbinden we ons met de jeugd die de toekomst heeft?
Het is daarbij niet de bedoeling een avond te somberen. We zoeken naar mogelijkheden en kansen

in het dorp als kerk van Jezus Christus present te zijn, en wat daarbij de gaven zijn aan onze
gemeente die daarbij mogen worden ingezet.
Bovendien luisteren we naar ‘Joy!’ die een aantal liederen voor ons zingt.
Wat fijn om ons koor na een hele poos (corona)stilte weer te kunnen
horen!!
U bent van harte welkom om hier bij aanwezig te zijn. Inloop vanaf 19.30 met koffie/thee, we beginnen om 19.45 uur