Jong en Oud samen eten

Verbinding jongeren en senioren

Op vrijdag 16 november is er voor onze jeugd vanaf de middelbare school en voor de senioren een gezellige middag / avond. Het thema is verbinding. Vorig jaar hebben we dat ook gedaan en dat was heel gezellig. We gaan eerst samen wat drinken en pannenkoek eten en daarna gaan we in groepjes oud Hollandse spelletjes doen en een quiz. We hopen op een grote opkomst en een gezellige middag / avond.
Graag zien we jou en u op 16 november om 17.00 uur in de Horizon. De contactpersonen