LOCKDOWN

Beste leden van de Protestantste Gemeente te De Krim, broeders en zusters,

vanaf afgelopen dinsdag, 15 december, is ons land in lockdown.

Opnieuw zijn we ‘op slot’ gegaan, net als in het voorjaar, omdat het aantal besmettingen met het coronavirus weer oploopt.
Het Kerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) heeft afgelopen dinsdag hierover overleg gehad met de minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus.
Onze Protestantse Kerk is, naast dertig andere kerkgenootschappen, door dit CIO vertegenwoordigd.

Uit dit gesprek kwam het volgend advies aan de kerken: blijf zo veel mogelijk thuis en maak gebruik van de mogelijkheid om kerkdiensten digitaal uit te zenden en mee te maken.

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te De Krim wil dit advies ter harte nemen, en heeft besloten dat alle activiteiten van de kerk tot 19 januari worden opgeschort.

Het kerkgebouw zal in de voor ons liggende periode dan ook gesloten zijn.

We begrijpen dat dit besluit ingrijpend is voor wie vanaf eind augustus de kerkgang weer heeft mogen oppakken, en dit nu weer moet loslaten.
Ook voor wie de door-de-weekse activiteiten organiseert en/of wil meemaken in onze gemeente is dat, juist in deze tijd, teleurstellend.

Minister-president Rutte gaf maandag 14 december in zijn toespraak aan dat er snel gezegd wordt “Bij ons kan het met wat aanpassingen toch best veilig?” “Bij ons zijn toch geen besmettingen geweest?” Of: “Wat is nou de bijdrage van specifiek deze groep aan de verspreiding van het virus?”

Binnen de Protestantse Kerk en ook binnen onze gemeente worden deze vragen ook gesteld.
En dat is begrijpelijk.
Tegelijkertijd is onze kerk en is onze gemeente onderdeel van de samenleving.
Als kerkenraad menen we, dat we geen goed signaal geven als gemeente als we ervoor kiezen om open te blijven.

De eredienst zal vanaf komende zondag online doorgang vinden.

Hierbij zullen in het kerkgebouw geen kerkgangers aanwezig zijn.
We zijn daarmee terug bij de situatie zoals die vanaf afgelopen maart bestond, zij het dat de diensten nu ‘live’ met beeld en geluid worden uitgezonden.
We hopen dat de techniek ons daarbij trouw behulpzaam mag zijn.
De vieringen kunt u vanaf nu ook in beeld en geluid volgen op onze website www.pgdekrim.nl.

Ons dagelijkse en ook ons kerkelijke leven ziet er de komende weken heel anders uit dan we hadden gehoopt.
Om het met de woorden van de preses (voorzitter) van onze kerk, ds. Marco Batenburg te zeggen: “In deze situatie leven we toe naar Kerst.
We vieren de komst van Immanuël – God met ons. Het is mijn gebed dat Zijn licht ons ook in deze situatie zal bemoedigen en leiden.”

We wensen u, jou, gezegende Kerstdagen toe en Gods zegen voor de tijd die komt.

“Houd moed – heb lief!”

De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te De Krim