Nieuwsbericht dienst 23 januari

Op 23 januari kom ik opnieuw naar De Krim voor een bijzondere dienst. Wat mij betreft wordt dit een dienst met inbreng van jong tot oud! Het thema dat centraal staat in het jaar 2022 is: ‘Van U is de toekomst!’ Onder dit ‘vaandel’ plaatsen we graag de opzet en inhoud van deze viering die echt anders dan anders is.

 

Hoewel verschillende details nog verder uitgewerkt moeten worden, vragen we nu alvast

van jullie de volgende inzendingen (zie hieronder). Ik geef even een voorbeeld van enkele liederen (met beelden, YouTube) die ik zelf erg mooi vindt: ‘Ik zie Goud in jou’ van Gerald Troost of ‘Here’s you Paradise’ van Chris de Burgh. Deze vraag is dus voor alle leeftijden!

 

Dit lied is mijn favoriet! – De (pop)song of muziek die ik wil is chill! – Met dit filmpje is de kerk míjn merk! – Deze rap maakt elke viering knap! – Die octaaf is gaaf! – Deze band is vet en biedt dikke pret

 

Ouderen en jongeren geven de komende week hun lievelingslied door of een video, filmpje, tekst, rap of clip die jullie erg mooi vinden. Of een nummer, Bijbeltekst of beelden die jullie altijd weer ‘raken’. Herinneringen aan… bepaalde emoties of liederen of beelden die je elke keer weer blij maken of waarvan je ‘uit je dak gaat’, geef ze door.

 

Samen met de commissie maak ik dan een mooie compilatie van de meest gevraagde liederen, beelden, teksten of muziek. En ik zoek daar verbindende teksten bij. Hoe en van wie we verder nog deskundigheid nodig hebben, daarmee gaan wij nog aan de slag. Of er op 23 januari weer mensen uit de gemeente aanwezig mogen zijn, weten we nu ook nog niet. Ik hoop van wel hoor. Maar de dienst gaat ook online door. En iedereen die meedenkt en mee inbrengt zit dan aan de buis of tablet gekluisterd. Wellicht kunnen enkelen van jullie ook wel meewerken!

 

Doen jullie mee? Dank alvast! Lever jullie inzending en voorkeur in bij ellekeklement@gmail.com.

 

Dank! Egbert Fokkema, gastpredikant