Ouderlingen

Ouderlingen maken deel uit van de kerkenraad en sturen het wijkteam aan. Samen met het wijkteam leggen ze bezoeken af in de wijk en zijn waar mogelijk aanwezig bij doop-, trouw-, en rouwdiensten uit de wijk. Elke maand bezoeken zij de kerkenraadsvergadering en ze maken deel uit van het ouderlingenpastoraat o.l.v. de predikant. Het is mogelijk om ouderling te worden als echtpaar. Ook zijn een aantal kerkrentmeesters vertegenwoordigd als ouderling.

 

Ouderlingenberaad:
De ouderlingen vergaderen ongeveer 3 keer per jaar. De jeugdouderlingen zetten zich in voor de jeugd van onze gemeente en zoeken naar mogelijkheden om de jeugd meer bij de kerk te betrekken. Zij bezoeken de kerkenraadsvergaderingen en maken deel uit van de jeugdraad.

 

De ouderlingen van onze gemeente zijn:

Ouderlingen Functie Telefoonnummer
Tine Bosman-Bakker Voorzitter / MR 06-51911999
Elleke Lugies-Klement Scriba / MR 0524-222510
Wout Ballast Ouderling wijk 1 0524-571262
Vacant  (cont.pers)  H.vd Scheer Ouderling wijk 2 06-30425147
Vacant  (cont.pers.) G. Koopman Ouderling wijk 3 06-16115291
Vacant  (cont.pers.) A.Kosse-Slot Ouderling wijk 4 06-36352598
Heinz vd Scheer Ouderling wijk 5 06-30425147
Greetje Koopman Ouderling wijk 6 06-16115291
Alie Kosse-Slot Ouderling wijk 7 06-36352598
Vacant  (cont.pers.) W. Ballast Ouderling wijk 8a 0524-571262
Vacant  (cont.pers.) H. vd Scheer Ouderling wijk 8b 06-30425147
Albertine Janssen Jeugddiaken 06-10301142