Ouderlingen

Ouderlingen maken deel uit van de kerkenraad en sturen het wijkteam aan. Samen met het wijkteam leggen ze bezoeken af in de wijk en zijn waar mogelijk aanwezig bij doop-, trouw-, en rouwdiensten uit de wijk. Elke maand bezoeken zij de kerkenraadsvergadering en ze maken deel uit van het ouderlingenpastoraat o.l.v. de predikant. Het is mogelijk om ouderling te worden als echtpaar. Ook zijn een aantal kerkrentmeesters vertegenwoordigd als ouderling.

 

Ouderlingenberaad:
De ouderlingen vergaderen 4 keer per jaar, de data is nu nog 16 okt. om 20.00 uur. De jeugdouderlingen zetten zich in voor de jeugd van onze gemeente en zoeken naar mogelijkheden om de jeugd meer bij de kerk te betrekken. Zij bezoeken de kerkenraadsvergaderingen en maken deel uit van de jeugdraad.

 

De ouderlingen van onze gemeente zijn:

Ouderlingen Functie Telefoonnummer
J. Bakhuizen Voorzitter / MR 0528-354459/06-53513660
S. Kikkert-Jurjens Scriba / MR 0524-571831
Vacant Voorzitter KRM / ouderling / MR
W. Ballast Ouderling wijk 1 0524-571262
Vacant Ouderling wijk 2
L. Bekkering Ouderlink wijk 3 0524-571955
Vacant Ouderling wijk 4
H. v.d. Scheer Ouderling wijk 5 0524-571004
Vacant Ouderling wijk 6
A.Kosse-Slot Ouderling wijk 7 0524-571578
G. Arends Ouderling wijk 8 0524-222579
Vacant Jeugdouderling