Verrassingsmaaltijd voor Middelbare Scholieren

De Jeugdraad nodigt de middelbare scholieren uit voor een verrassingsmaaltijd

op vrijdag 10 februari om 18.00 uur in “De Horizon”.

De kosten zijn voor rekening van de jeugdraad.

Wie durft mag zich opgeven bij: jw.finkers@telfort.nl