Vrijdag 7 april Passion tocht

Pasen 2023
Zondag 9 april vieren we Pasen met een feestelijke
gezinsdienst die om 9.30 uur begint. Voorafgaand aan
dit feest zijn er diensten op Witte Donderdag en
Goede Vrijdag. Net als vorig jaar organiseert de
eredienstcommissie op Goede Vrijdag 7 april, onze
eigen Passion tocht met een verlicht kruis. We
verzamelen om 19.15 uur op het Turfstekers-plein.
Vanaf 19.30 uur wandelen we in stilte naar de kerk
met onderweg 3 gedenkmomenten. Aansluitend is er
een korte dienst in de kerk. Deze start om 20.00 uur.
Iedereen is van harte welkom!