Zangavond 22 april m.m.v. dameskoor Animamea uit Sellingen

Zingen in de avond
U wordt uitgenodigd voor een zangdienst op zondagavond 22 april in de PKN kerk aanvang 19.00 uur. Medewerking wordt verleend door ds. Rohaan, het dameskoor Animamea uit Sellingen o.l.v.
Gea Wolters en de cantorij o.l.v. Marije Bos.
Bij de uitgang is er een collecte ter bestrijding van de onkosten.
We hopen met elkaar een mooie dienst te hebben.